HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2019

HR-system och analys av nyckeltal

Dagens träff ägnas åt en översyn av hr-system och  data som kan hämtas ur dessa system.
  
People analytics har dykt upp bland alla uttryck inom HR. Det finns olika sätt att ta fram bra nyckeltal och kunna jämföra dem över tiden. Fredrik Rexhammar kommer att hjälpa oss bena ut begreppen och snårskogen av system som finns på marknaden. Måste det vara så här krångligt?
 
Innehåll:
HR system och marknaden

  • Digitalisering och HR
  • Ekosystemet för HR IT – en referensmodell och olika marknadsaktörer
  • Diskussion – hur ser vårt egna landskap ut?

 
HR analytics

  • Definitioner, förutsättningar och master data
  • HR analytics från ett affärsstödjande perspektiv
  • Diskussion – vad är våra behov och hur vad krävs för att nå dit?

Tid: 10 april kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 - OBS NY LOKAL

Fredrik Rexhammar är oberoende konsult sedan 2002 inom HR och HR-IT frågor för strategi, projekt och förändringsledning.
Managementkonsult, interim och projektledare inom HR-IT området med en vision om att hjälpa företag och organisationer att effektivt utnyttja och professionellt hantera IT-system för att stödja HR processer.
Med 20 års erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling inom HR-IT området rör sig Fredrik i gränslandet mellan IT och verksamhet för att säkerställa en helhetssyn i leveranser.