HR-nätverket Göteborg

Nätverksträff våren 2019

Jämställdhet och mångfald

Vi fokuserar på jämställdhet och mångfald i våra egna verksamheter. Som introduktion till ämnet berättar  Maria från Peab om deras arbete med att öka medvetandet kring dessa frågor i företaget.
 
I slutet av 2015 bestämde sig Peab för att ta ett rejält omtag om sitt mångfalds- och likabehandlingsarbete. Tydliga krav, konkreta konsekvenser, vässade styrdokument och stort fokus på kompetenshöjande åtgärder blev vägen till förändring.
 
Maria Hernroth har ansvarat för hela processen och berättar om Peabs resa, hur den började, vad som gjorts, varför kompetenshöjningen varit så viktig, vilka effekter som åstadkommits och hur HR kan vara ett stöd på vägen mot mångfald och inkludering i ett företag.
 
Efter paus tar vi avstamp i våra egna organisationer, hur ser det ut hos oss?

  • Vad känns bra?
  • Vilka delar halkar vi efter?
  • Hur går vi tillväga i jämställdhets och mångfaldsarbetet?

Tid: 27 februari kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel
Kungstorget 9

Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peabkoncernen.