Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2019

Stress Resilience Training - på ABB

Stresshantering för samtliga medarbetare på hela företaget, vad säger de anställda? Kan man se goda effekter på nyckeltal? Vi tar reda på det i dagens möte med Isabel Strand från ABB.
 
ABB utbildar alla anställda för att hantera stress.
ABB vill minska ohälsan som uppstår på grund av stress. Nu har man tagit fram en utbildning globalt för att öka kunskapen om stress och lära medarbetarna hantera den bättre.
 
Tidigare låg tyngdpunkten på en trygg och säker arbetsmiljö men sedan några år tillbaka har ABB även en samlad strategi för att öka välbefinnandet och minska den upplevda stressen.
 
I början av 2018 lanserades utbildningen Stress Resilience Training som alla 135 000 ABB-anställda i hela världen ska gå. Den innehåller både fakta och verktyg för att hantera stress, utmattning och tidiga symptom samt har fokus på vikten av återhämtning och hur man kan bygga upp en större motståndskraft mot stress.

Tid: 7 februari kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Isabel Strand har en strategisk roll som HR Specialist och Projektledare inom Hälsa & Rehab för ABB Sverige. Isabel har arbetat för ABB sedan 2009 inom Hållbarhet och HR. Hon leder idag arbetet med ABB Sveriges Hälsostrategi samt är ägare av rehabiliteringsprocessen med ansvar för samarbetsavtalen med leverantörer inom området.
Dessförinnan arbetat som HR-konsult,  tjänsteutvecklare och coach inom företagshälsovården och konsultverksamhet.