Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2019

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö på gott och ont, hur kan vi se till att minska stress och andra arbetsmiljöaspekter och ta vara på fördelarna?

Det digital arbetssättet ger förutsättningar för att arbeta var du vill och när du vill. Du kan ha ditt team spritt över landet eller världen och ändå jobba tillsammans i ett projekt eller mer stadigvarande grupp, men det finns också en baksida av myntet.
 
Jonas Söderström hjälper oss att reda ut vad som kännetecknar en bra respektive dålig digital arbetsmiljö, och hur det påverkar oss.
 
Han tar upp några aspekter på hur dålig it påverkar oss, och vilka typer av lösningar det finns. 
 
Vi diskuterar och tittar närmare på våra egna verksamheter; för -och nackdelar.

Tid: 2 april kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Jonas Söderström är informationsarkitekt och konsult på InUse Experience. Han har arbetat med användbarhet i it-system och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter.

Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området.

2015 tilldelades hans Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktions (Stimdis) stora pris. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.