Hälsa och Arbetsmiljö

Program för träffar våren 2019

Stress Resilience Training - på ABB

Stresshantering för samtliga medarbetare på hela företaget, vad säger de anställda? Kan man se goda effekter på nyckeltal? Vi tar reda på det i dagens möte med Isabel Strand från ABB.

ABB vill minska ohälsan som uppstår på grund av stress. Nu har man tagit fram en utbildning globalt för att öka kunskapen om stress och lära medarbetarna hantera den bättre.

Tid: 7 februari kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Isabel Strand

Hälsofrämjande arbete
 - studiebesök på Scania

Vi beger oss till Södertälje för att på plats studera Scanias förebyggande hälsoarbete. Naturligtvis kommer vi också att diskutera och byta erfarenheter på temat.

Carina Allstrin (vår medlem i nätverket) och hennes kollegor visar oss deras fina anläggning, Gröndal och berättar om vad de erbjuder sin personal i form av aktiviteter, föreningar, pass med mera.

Tid: 8 mars kl. 9-13.30 (ca)
Plats: Scania i Södertälje
Föreläsare: Carina Allstrin, hälsopedagog på Scania CV AB.

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö på gott och ont, hur kan vi se till att minska stress och andra arbetsmiljöaspekter och ta vara på fördelarna?

Det digital arbetssättet ger förutsättningar för att arbeta var du vill och när du vill. Du kan ha ditt team spritt över landet eller världen och ändå jobba tillsammans i ett projekt eller mer stadigvarande grupp, men det finns också en baksida av myntet.

Tid: 2 april kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Jonas Söderström

Självledarskap - i en snabbföränderlig omvärld

Att kunna leda sig själv innan man ska leda andra har fått stort genomslag i våra organisationer. Ge dig själv en eftermiddag med reflektion och övning i självledarskapet.

Våra tankar och känslor driver oss hela tiden – medvetet och omedvetet. Genom att förstå dessa drivkrafter bättre kan vi förstå och leda oss själva på ett skickligare sätt. Till ett större välbefinnande, mer meningsfulla relationer och en högre förmåga att nå dina mål – inom arbete och privatliv.

Tid: 16 maj kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Ersta Terrass. Erstagatan 1N, Stockholm
Föreläsare: Fredrik Fleetwood