Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2018

Virtual och Augmented Reality ger upplevelser som förstärker dina utbildningar

- Workshop med prova-på moment
Mats Eliasson och Magnus Arfors, One Reality AB

Alla branscher har behov av utbildning och träning, såväl av medarbetare som kunder. Allt fler röster pratar även om att skolan har behov av att reformeras i grunden men även övriga samhället står inför stora utmaningar i att ta till sig ny kunskap. Mats och Magnus ser VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) som självklara verktyg i processen att effektivisera och påskynda inlärning inom utbildning och träning. Tekniken (hårdvara och mjukvara) finns nu på plats för att erbjuda dessa verktyg till de stora massorna samtidigt som flertalet i den yngre delen av befolkningen redan är förberedda avsändare genom timmar i dataspelens digitala världar.

Möjligheten att skapa situationer och framkalla känslor med VR och AR saknar motstycke, vilket med fördel kan användas inom utbildning och träning.

Teamet bakom One Reality har under de senaste sju åren jobbat med utveckling av projekt och produkter som syftar till att öka effektiviteten inom utbildning och träning inom såväl skolan som sjukvårdssektorn. Just nu förbereder företaget arbetet med ett projekt för Byggsäkerhetsträning som står högt upp på byggbranschens agendor.

Tid: 6 februari 2018, kl 8 - 12, frukost från 8.00
Plats: Mission IX på Söder i Stockholm, Folkungatan 44

Mats Eliasson är VD och Magnus Arfors är arbetande styrelseordförande i One Reality AB. Båda är två av totalt fem grundare av bolaget.

Magnus har 25 års erfarenhet från Visualiseringsområdet och ligger bl.a bakom utvecklingen av The 3D Classroom som idag används i skolor i Sverige och utomlands.

Mats är serie-entreprenör med erfarenhet från tidig utveckling och värdeskapande inom flera branscher. Han jobbar sedan 10 år tillbaka med innovation och utveckling, bl.a genom flera års samarbete med SRI - Stanford Research Institute.

One Reality ser nu en mycket stor potential i att skapa betydande effektivisering, nytta och värde inom Utbildning och Träning genom användning av VR och AR.

Mats Eliasson
Mats Eliasson
Magnus Arfors
Magnus Arfors