Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2018

Lärprocess och pedagogik – online och offline

John Steinberg

Nätverksträffen inleds med en presentation och diskussion om lärprocesser som är relevanta både med traditionellt lärande via undervisning och kurser och via distans och e-learning kurser. Vilka är de gemensamma nämnare för all inlärning? Hur främjar man djupinlärning hur vet vi att deltagarna förstår?

  • Lärandets grunder oavsett leveransform
  • Inlärningens tre magiska ord
  • Beteendebaserad inlärning – vad är det?
  • 1.0, 2.0, 3.0 undervisning och digitalt lärandets potential och fallgropar

 
Efter paus fortsätter vi i grupper diskussioner och erfarenhetsutbyte om hur vi använder pedagogiken i både klassrumssituationer och i e-lärande.

Tid: 16 mars 2018, 9 – 12, frukost från kl 8.30
Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90

John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till 50 böcker om inlärning, pedagogik, skolutveckling, ledarskap och kommunikation. Se t.ex. Hitta styrkorna, Humanistiskt ledarskap och Lärarskicklighet. www.steinberg.se