Utbildningsnätverket Stockholm

Program för träffar våren 2018

Passa på att boka in i kalendern redan nu, anmälan har öppnat!
Varmt välkomna!

Virtual och Augmented Reality ger upplevelser som förstärker dina utbildningar

Mats och Magnus ser VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) som självklara verktyg i processen att effektivisera och påskynda inlärning inom utbildning och träning. Tekniken (hårdvara och mjukvara) finns nu på plats för att erbjuda dessa verktyg till de stora massorna samtidigt som flertalet i den yngre delen av befolkningen redan är förberedda avsändare genom timmar i dataspelens digitala världar.

Tid: 6 februari 2018, kl 8 - 12, frukost från 8.00
 Plats: Mission IX på Söder i Stockholm, Folkungatan 44
Föreläsare: Mats Eliasson och Magnus Arfors, One Reality AB

Lärprocess och pedagogik – online och offline

Nätverksträffen inleds med en presentation av John Steinberg och diskussion om lärprocesser som är relevanta både med traditionellt lärande via undervisning och kurser och via distans och e-learning kurser. Vilka är de gemensamma nämnare för all inlärning? Hur främjar man djupinlärning hur vet vi att deltagarna förstår?

Efter paus fortsätter vi i grupper diskussioner och erfarenhetsutbyte om hur vi använder pedagogiken i både klassrumssituationer och i e-lärande.

Tid: 16 mars 2018, 9 – 12, frukost från kl 8.30
Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90
Föreläsare: John Steinberg

Hur organiserar vi för kompetensutveckling?

Studiebesök och erfarenhetsträff hos TeliaCompany
 Vårens studiebesök går till TeliaCompany och vår medlem Anna Toivonen, tillsammans med kollegan Sara, tar emot oss i deras nya lokaler i Solna.

Tid: 17 april 2018, kl 9 – 12 med frukost från 8.30
Plats: TeliaCompany, Stjärntorget 1 i Solna (i direkt anslutning till Mall of Scandinavia)

Att höja gruppens kollektiva intelligens

Vårterminen avslutar vi med att ta reda på hur vi kan skapa och utveckla gruppers totala intelligens genom att samarbeta bättre och ta tillvara gruppens samlade kunskap. Philip Runsten hjälper oss med detta.

Tid: 16 maj 2018, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Gustavianska festvåningen, Sollidens restaurang på Skansen
Föreläsare: Philip Runsten