Utbildningsnätverket Göteborg

Nätverksträff våren 2018

Att organisera kompetensutveckling och ledarskapsutbildningar

Studiebesök på Essity och Anneli Svensson
  
Vår nätverkskollega Anneli Svensson bjuder in till studiebesök på Essity idag. På agendan står organisation av kompetensutveckling generellt och ledarskapsutbildningar specifikt. Anneli kommer att berätta kort om Essity som bolag och hur de utbildar sina ledare, därefter byter vi erfarenhet i ämnet och avslutar med en gemensam lunch. Frågor att tänka igenom innan träffen kommer i inbjudan en månad innan träffen.

Tid: 13 april 2018, kl 8.30 – 13
Plats: Essity, Mölndals bro 2, Mölndal

Anneli Svensson, sedan 2015 Learning & Development Manager på Essity AB. Ansvarif för L&D program i de nordiska och baltiska länderna, I huvudsak ledarskapsprogram och introduktion av ledare men även grupputveckling.