Utbildningsnätverket Göteborg

Nätverksträff våren 2018

Crowd Learning

Nytt sätt att förmedla lärande och interagera i stora spridda grupper.
Torvald Jacobsson, Edumanity och TheGoals.org
 
Dagens övningar leds av Torvald Jacobsson, som tidigare jobbat med CrowdLearning vid Lunds Universitet som Director för utbildningen Young Masters Programme on Sustainable Development, av UNESCO utsedd till en av världens mest innovativa online-utbildningar 2011. 
 
Idag arbetar han bland annat med FN-utbildningen TheGoals.org, som lär ungdomar över hela världen om FNs Globala Mål. CrowdLearning är en metod som handlar om att med hjälp av IT kunna skala upp och effektivisera informellt och erfarenhetsbaserat lärande, vilket är det svåraste att förmedla via traditionell e-learning. CrowdLearning innebär bland annat att deltagarnas inlämningsuppgifter - berättelser, bilder och idéer - används som ett levande, verklighetsbaserat läromedel.  ”Learning-by-doing” med IT-stöd, helt enkelt.
 
Vi diskuterar: Hur kan vi utnyttja CrowdLearning för lärande i arbetet? Hur kan vi få till det IT-stöd som behövs?

Tid: 20 februari 2018, kl 13 - 16, kaffe från 12.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Torvald Jacobsson, med bakgrund vid Lunds Universitet, där han bl a utvecklat webutbildning för ungdomar över hela världen med huvudfokus på Kina i hållbarhets- och klimatfrågor. Han är dessutom verksam som företagare med produktion av TV, film, utställningar och events med koppling till hållbarhetsfrågor. Han leder också utvecklingen av TheGoals.org