Rekryteringsnätverket

Nätverksträff våren 2018

Test och motivationsbaserad rekrytering

Micael Holmström, Academy
 
På en marknad där det råder kompetensbrist inom snart alla yrken och branscher, blir det allt viktigare att tänka i nya banor kring rekrytering och se förbi ålder, bakgrund och tidigare erfarenheter.

Via spännande kund-case berättar Micael Holmström hur du får ett större – och ofta bättre! – urval genom att fokusera på kandidaternas förmågor och drivkrafter, hellre än det perfekta cv:t.

Du får också veta hur test och motivationsdriven rekrytering går till i praktiken, bland annat genom en initialt anonymiserad process vilket dessutom leder till en ökad mångfald.

Tid: 26 april 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Micael Holmström är VD på utbildningsföretaget Academy, ett systerbolag till Academic Work. Micael har mångårig erfarenhet av kompetensförsörjning inom IT/teknik och är en återkommande debattör och föreläsare inom området.
Han har 20 års erfarenhet från IT-branschen och är aktiv som styrelseledamot i ett flertal företag.