Rekryteringsnätverket

Program för träffar våren 2018

Passa på att boka in i kalendern redan nu, anmälan har öppnat!
Varmt välkomna!

Varför fördomsfri rekrytering?

Istället för den lunch vi hade planerat i oktober samlas vi istället idag på Gondolen för en gemensam lunch i kunglig miljö. Åsa börjar lunchen med att berätta om hur hon ser på rekrytering just nu och i en snar framtid. Därefter diskuterar vi och byter erfarenheter kring dagens tema fram till kl 14.

Tid: 26 januari 2018, kl 11.30 – 14.00
Plats: Kungarummet, Restaurang Gondolen, Stadsgården 6
Föreläsare: Åsa Edman Källströmer, VD TnG

Den nya dataskyddsförordningen - GDPR

Cybersäkerhetsexperten Karin Berger från redovisnings och rådgivningsbyrån PwC kommer till HR-nätverket och ska hjälpa oss reda ut turerna kring den nya dataskyddsförordningen påverkar HR. Som medlem i Rekryteringsnätverket är du extra inbjuden att ta del av dagen.

Tid: 14 februari 2018, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Karin Berger, PWC AB

IT-rekrytering och andra svåra kompetenser

På dagens träff möter vi Sofia Broberger som arbetar med it-rekrytering på Bonnier Broadcasting. Sofia kommer att leda erfarenhetsutbyte och diskussioner kring it-rekrytering och ge exempel på hur hon arbetar med dessa.

Tid: 7 mars 2018, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Sofia Broberger, Bonnier Broadcasting

Test och motivationsbaserad rekrytering

Via spännande kund-case berättar Micael Holmström hur du får ett större – och ofta bättre! – urval genom att fokusera på kandidaternas förmågor och drivkrafter, hellre än det perfekta cv:t.

Tid: 26 april 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Micael Holmström, Academy

Att höja gruppens kollektiva intelligens

Vårterminen avslutar vi med att ta reda på hur vi kan skapa och utveckla gruppers totala intelligens genom att samarbeta bättre och ta tillvara gruppens samlade kunskap. Philip Runsten hjälper oss med detta.

Tid: 16 maj 2018, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Gustavianska festvåningen, Sollidens restaurang på Skansen
Föreläsare: Philip Runsten