HR och hälsonätverket Luleå

Nätverksträff våren 2018

Vad varje HR- och hälsoansvarig bör veta

- om hjärnan och psykisk hälsa
Anna Tebelius Bodin

Vår 40 000-åriga hjärna har varit med om många förändringar i miljön. Villkoren för överlevnad har skiljt sig åt både historiskt och geografiskt. Under vår tidsålder med digitaliseringens möjligheter och ett högt utvecklingstempo är det viktigare än någonsin att känna till hjärnans förutsättningar.

Människans har en förmåga att anpassa sig till olika yttre förhållanden. Att hjärnan är plastisk och förändras av vårt sätt att leva är nödvändigt, men det är också viktigt att vi blir medvetna om vad som inte förändras i hjärnan. Vad förblir konstant beträffande hur vi förhåller oss till varandra? Vilka hormonella förutsättningar påverkar umgänget och samarbetet? Vilka är de faktorer som vi kan förändra? Genom att bli medveten om vilka neurologiska reaktioner det är som sätts igång av våra beteenden, så kan vi bli bättre på att svara på dem. Med kunskaper om hjärnan kan vi förbättra samarbetet och förebygga psykisk ohälsa. Det är detaljerna som gör skillnad.

Några punkter ur programmet:
  • Bli medveten om hur påverkad hjärnan är av hot och belöningar när inget är neutralt
  • Få tips om hur du tar färre beslut för att optimera hjärnans kapacitet att tänka
  • Ta del av effekterna av att göra en sak i taget
  • Lär dig använda presentationsformat som gör att åhörare tar till sig innehållet bättre
  • Lär dig vad som skiljer positiv utmaning från nedbrytande stress i relation till hjärnan
  • Få insikt om vilka fyra faktorer som skapar arbetsglädje och motivation
  • Ta del av konkreta verktyg för att hantera och motverka hjärnans urålderliga stressreaktioner

Tid: 22 mars 2018, kl 11 - 16
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Anna Tebelius Bodin är föreläsare, utbildare och författare. Hon har examen i inlärningspsykologi från Harvard University och har sedan dess arbetat med utbildning av pedagoger och tjänstemän. Anna har skrivit fyra böcker och gett över 500 föreläsningar om psykologin bakom hur vi lär och samarbetar.
Läs mer på www.annatebeliusbodin.se

Christin Mellner