HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar våren 2018

Rekrytering – nya urvalsmetoder och verktyg

Mattias Elg
 
På senaste tiden har debatten förts i arbetslivet kring huruvida personlighetstest är en bra metod att använda i rekrytering eller inte. Mattias Elg är en av personerna som tagit ett tydligt ställningstagande i media kring att personlighetstester har en plats i rekryteringsprocessen, men att användandet behöver vara evidensbaserat och kontinuerligt utvärderas. Under sin föreläsning ger Mattias en bild av hur rekryteringstrenderna ser ut för närvarande, och vad som kan vänta runt hörnet.
 
Mattias kommer också att ge exempel på olika rekryteringskampanjer som varit lyckosamma, målgrupp, val av urvalsmetod och testverktyg. Vad kan vi tänka på i valet av rekryteringskonsult eller verktyg för eget bruk?

Vi diskuterar

  • Vad behöver vi ta ställning till innan vi bestämmer typ av urvalsmetod och test?
  • Vad gör vi med test och search-resultat? Vad innebär detta för krav på framtidens HR-avdelningar?

Tid: 31 maj 2018, kl 11 - 16
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Mattias Elg är legitimerad psykolog med inriktning mot arbetspsykologisk testning, organisationsanalyser och chefs- och ledarutveckling. Han ökar engagemang och resultat genom mätbarhet och har jobbat med organisationer som Försvarsmakten, IKEA, Kriminalvården, Polisen, Ericsson, Systembolaget och flera svenska universitet. För närvarande är han verksam på avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet i Östersund.