HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar våren 2018

Passa på att boka in i kalendern redan nu, anmälan har öppnat!
Varmt välkomna!

Aktivitetsbaserat kontor

samt hur får vi människor tillbaka i jobb
Studiebesök på Telia

Idag bjuder TeliaCompany och Daniel Sjöberg oss på rundtur i Telias nya aktivitetsbaserade kontor på Västra Varvsgatan i Luleå. 
Vi får ta del av arbetet med flytten av kontor och valet av aktivitetsbaserad lösning, utmaningar och utvärderingar av arbetssättet.

Tid: 30 januari 2018, kl 10.45 – 15.45
Plats: Samling i Telias reception 
Västra Varvsgatan 27, Luleå

Vad varje HR- och hälsoansvarig bör veta

- om hjärnan och psykisk hälsa
Människans har en förmåga att anpassa sig till olika yttre förhållanden. Att hjärnan är plastisk och förändras av vårt sätt att leva är nödvändigt, men det är också viktigt att vi blir medvetna om vad som inte förändras i hjärnan. Vad förblir konstant beträffande hur vi förhåller oss till varandra? Vilka hormonella förutsättningar påverkar umgänget och samarbetet? Vilka är de faktorer som vi kan förändra?

Tid: 22 mars 2018, kl 11 - 16
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå
Föreläsare: Anna Tebelius Bodin

Rekrytering – nya urvalsmetoder och verktyg

På senaste tiden har debatten förts i arbetslivet kring huruvida personlighetstest är en bra metod att använda i rekrytering eller inte. Mattias Elg är en av personerna som tagit ett tydligt ställningstagande i media kring att personlighetstester har en plats i rekryteringsprocessen, men att användandet behöver vara evidensbaserat och kontinuerligt utvärderas.

Tid: 31 maj 2018, kl 11 - 16
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå
Föreläsare: Mattias Elg