HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff våren 2018

Chef- och ledarskapsutbildningar

– erfarenhetsutbyte och studiebesök på Sveriges Radio

Idag går vi på studiebesök på Sveriges Radio. Camilla Alfredsson (nätverkskollega) och Karin Almryd börjar med att berätta om hur Sveriges Radio jobbar med utveckling av chefer och ledare.  De kommer att dela med sig av hur SR utifrån uppdrag, mål och framtidens utmaningar använder ledarskapsskapsstrategin som kompass för utveckling.

Erfarenhetsutbyte i dagens tema;

  • Finns det en långsiktig strategi för ledarutveckling?
  • Vilka områden är extra viktiga att lägga fokus på idag?
  • Hur ser upplägget ut? Vilka sätt att utbilda har varit mest givande/effektivast? Görs det utvärderingar efter ett halvår-ett år?
  • Vilka utmaningar ser vi?
  • Hur skapar vi förutsättningar för våra ledare att gå utbildningarna?

Tid: 20 mars 2018, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Sveriges Radio, Oxenstiernsgatan 20

Karin Almryd är HR-strateg på Sveriges Radio inom området ledarskap- och organisationsutveckling sedan 2016. Hon har 20 års egen chefserfarenhet från olika branscher och är utbildad gestaltterapeut. Karin jobbar mycket med förändringsledning och utveckling av ledarskap och grupper.

Camilla Alfredsson är sedan 2010 kompetensutvecklingschef på Sveriges Radio. Hon har lång erfarenhet av chefspositioner inom HR och kommunikation. Camilla har ofta arbetat med fokus på att bygga om/utveckla/anpassa kompetensutveckling och kompetensförsörjning.