HR-nätverket Göteborg

Nätverksträff våren 2018

Arbetsrätt: sexuella trakasserier och andra samarbetsproblem

Maria Kosteska Fägerquist
 
Debatten om sexuella trakasserier är mer aktuell än någonsin i och med  #metoo.

Under träffen kommer jag att gå igenom vad alla arbetsgivare är skyldiga att göra i syfte att förebygga sexuella trakasserier och vilka åtgärder som arbetsgivare måste vidta enligt diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd när en arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier.  Nedan anges ett par av de frågor som vi tillsammans kommer att gå igenom:

  • Hur ser skyddet i lag ut mot trakasserier och sexuella trakasserier?
  • Hur ska likabehandlingsarbetet bedrivas?
  • Vad omfattas av en likabehandlingsplan och hur ska denna utformas?


Den andra delen av föreläsningen kommer att handla om samarbetsproblem och vilka verktyg en arbetsgivare har för att arbeta med dessa. Under denna del kommer bl.a. sakliggrundbegreppet, medvetandekriteriet, och omplaceringsskyldigheten att behandlas liksom relevant praxis från Arbetsdomstolen.

Tid: 21 februari 2018, kl 13 - 16, kaffe från 12.30
Plats: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Maria Kosteska Fägerquist är advokat och delägare på Wistrand Advokatbyrå Göteborg. Hon företräder och är rådgivare åt arbetsgivare i arbetsrättsliga frågeställningar. En stor del av den arbetsrättsliga rådgivningen består i att utgöra ett dagligt stöd för HR-chefer i diskussioner kring komplexa arbetsrättsliga frågor.

Maria arbetar regelbundet med att biträda företag i MBL-förhandlingar, rådgivning i frågor som rör verksamhetsövergång, avtalsskrivning, komplicerade uppsägningsförfaranden och andra personalfrågor som kan uppkomma hos en arbetsgivare.