HR-nätverket Göteborg

Nätverksträff våren 2018

Effektiva och välmående team

Nancy Nordanstad och Jörgen Jonsson
 
Vad är det som får medarbetare att älska måndagar, öka kundnöjdheten och effektiviteten - samtidigt? Går det att få ut ett ”kinder-ägg” med flera önskningar ur en och samma process; ökad lönsamhet, kundnöjdhet OCH en personal som mår bra?

Hur kan man uppnå det på ett enkelt sätt?
Vi avslöjar hemligheterna bakom torra siffror som ”dubblad lönsamhet” och "halverad sjukskrivning” med konkreta exempel från verksamheter som valt att nyttja kraften i sina egna team för att göra organisation mer förändringsbenägen och ansvarstagande.

Hur man ställt om kulturen från ”försiktig” till ”aktiv”.
I vår workshop tar vi bland annat upp Klara Lampas stora fallstudie på Öresundskraft AB som visar på tydliga, mätbara, positiva resultat för företaget – efter att ha arbetat med att skapa effektiva team.

Ansvariga för workshopen är Nancy Nordanstad och Jörgen Jonsson från Move Management. Namnet Move anspelar på förändring och förflyttning, men också kraftsamling och beredskap. Move betyder även beröra – något vi ständigt strävar efter att göra i våra uppdrag. 

Tid: 24 maj 2018, 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Lisebergs Wärdshus, Liseberg

Jörgen har stor erfarenhet av teamutveckling och strävar efter att göra ”det som upplevs svårt så enkelt som möjligt.” Att hitta nya perspektiv, skapa tydlighet och fokus är några av hans ledstjärnor. Utöver tydliga mål och strukturer är hans övertygelse att när människor får känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta kan de göra fantastiska förändringar- på riktigt.

Nancy har tidigare drivit stora förändrings- och utvecklingsprojekt inom bl.a. arbetsmiljö och hälsa med framgångsrikt resultat. Nancy har stor tillit till människor och processer och får individer, grupper och organisationer att ta ansvar, se möjligheter, ta sig framåt och nå resultat genom ett involverande och målinriktat sätt.