Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2018

Friskvårdsbidraget och dess ekonomiska argumentation

Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet

Ohälsotalen kostar, de ökar och många aktiviteter implementeras i syfte att förbättra hälsan och arbetsmiljön. Men vad är det som ger effekt? Hur ser den ekonomiska argumentationen ut?

En aktivitet som de flesta arbetsgivare genomför är att erbjuda friskvårdsbidrag. Men gör det någon skillnad? Spelar beloppets storlek någon roll? För vad? Och om vi får upp nyttjandegraden av friskvårdsbidraget, påverkar det ohälsotalen?
 
I jakten på svaren har Nyckeltalsinstitutet tillsammans med Actiway AB genomfört en studie i syfte att leta efter eventuella samband mellan ohälsotal och outnyttjade friskvårdsbidrag.
 
Några punkter ur programmet:
  • Personallivscykeln – grundläggande i personalekonomin 
  • Studiens resultat - vad hittade vi och vad fanns inte
  • Friskvårdsbidragets ekonomiska argumentation
  • Hur ser det ut hos andra? Det senaste kring frisktal, ohälsotal och personalekonomiska nyckeltal.

Tid: 24 april 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet, har tidigare arbetat med kompetensutveckling för medarbetare samt ledare och har en gedigen bakgrund inom HR med många års erfarenhet som operativ och strategisk chef. Tina har under de senaste 15 åren arbetat som organisationskonsult och arbetar idag främst med personalekonomiska frågeställningar och kartläggningar.
 

Nyckeltalsinstitutet bildades 1996 och gör systematiska kartläggningar avseende rådande arbetsvillkor inom verksamheter i alla branscher. Med hjälp av personalekonomiska nyckeltal ges benchmark med andra och ekonomiska analyser tillhandahålls. Nyckeltalsinstitutets affärsidé är att erbjuda nyckeltal för kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs – Personalen – för att bidra till styrning mot verksamhetens framgång. Läs mer på www.nyckeltal.se

Christin Mellner