Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2018

Från hälsofrämjande till rehabilitering

Vi delar upp dagen i två innehållsblock. Vi börjar morgonen med Agneta Jensen Söderström som delar med sig av sina erfarenheter och verktyg kring hälsofrämjande arbete, vi byter erfarenheter och diskuterar fram till paus.
 
Efter paus diskuterar vi rehabiliteringsprocesser och hur vi får människor tillbaka i jobb, när det hälsofrämjande inte räcker till eller fungerar. Pia Lövgren (vår medlem från SAS) delar med sig av deras arbete och vi fortsätter därefter med erfarenhetsutbyte och diskussioner även kring detta ämne – fram till lunch.
 
Vi avslutar med gemensam lunch för den som vill och kan (självkostnadspris).

Tid: 13 mars 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Agneta Jensen Söderström är en erfaren HR-specialist som har arbetat både operativt och strategiskt. Hon har en 30 år lång och bred erfarenhet av att arbeta med HR-frågor, främst inom hälso- och arbetsmiljöområdet.

Pia Lövgren, HR-specialist inom Hälsa Miljö och Säkerhet SAS Human Resources

Agneta Jensen Söderström
Agneta Jensen Söderström
Pia Lövgren
Pia Lövgren