Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2018

Att höja gruppens kollektiva intelligens

Philip Runsten
 
Vårterminen avslutar vi med att ta reda på hur vi kan skapa och utveckla gruppers totala intelligens genom att samarbeta bättre och ta tillvara gruppens samlade kunskap. Philip Runsten hjälper oss med detta.
 
Philip menar att de gemensamma kunskaperna är bryggor som gör det lättare att samarbeta, så ju fler områden där kunskaper är gemensamma, desto lättare är samarbetet. Men samtidigt, ju mer kunskap man har gemensamt, desto mindre blir den sammanlagda storleken på kunskapen som personerna.

I den ideala gruppen är den sammanlagda kunskapsmassan maximal men alla i gruppen har tillräckligt med gemensam kunskap för att kunna kommunicera med varandra. I verkligheten utsätts kunskapsutbytet för störmoment i form av gruppens relationer. Det kan till exempel handla om stress, identitet, makt och status i gruppen. Studier har visat att en normalgrupp ägnar ungefär 60 procent av sitt arbete till det som är relations­relaterat på bekostnad av det uppgiftsorienterade.

I en heterogen grupp är alltså samarbetsutmaningarna större men priset för att arbeta i homogena grupper är en mindre kunskapsmassa och det är något vi inte har råd med enligt Philip Runsten.

– Utvecklingen driver oss mot att vi behöver mer kunskap eftersom vi gör mer komplexa saker och blir mer och mer specialiserade. Det är ingen vits att ha olika specialister om vi ändå ska prata om det vi har gemensamt. Vi behöver alltså frigöra folks individuella intelligens mycket mer för att stå oss i konkurrensen. Tillsammans, i grupper, får vi fler variationer i hur vi tänker.

Nyckeln till att åstadkomma en hög kollektiv intelligens i organisationer ligger i att förstå hur heterogena grupper ska samarbeta på bästa sätt. En av vägarna dit är att förstå relationerna bättre; då kommer människor att få ut mer av sig själva och av gruppen. Och det finns stor potential.
Källa: Personal & Ledarskap nr 2 2017

Sommaravslutning tillsammans med Rekryteringsnätverket, Utbildningsnätverket och HR-nätverket. Vi avslutar traditionsenligt med hemlig aktivitet och mingel.

Tid: 16 maj 2018, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Gustavianska festvåningen, Sollidens restaurang på Skansen

Philip Runsten (Ekon Dr) forskar och undervisar vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsområde är kollektiv intelligens i grupper och mikrosystem och hans perspektiv är hur det som kan kallas intelligent handlande uppstår i organisationer.
Från tiden före sitt forskningsarbete har Philip över 20 års erfarenhet av arbete som konsult, chef och entreprenör i rad svenska och internationella företag.
År 2011 tilldelades Runsten tillsammans med Professor Andreas Werr och Ekon Dr Annika Schilling priset för årets HR-forskning.
Runsten är en av grundarna till konsultföretaget Influence, som arbetar med strategier för stora organisationer att utveckla sin kollektiva intelligens.

Christin Mellner