Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff våren 2018

Arbetsmiljöutbildningar för specialister och ledare

Gunnar Lagerström, Prevent samt erfarenhetsutbyte och diskussioner
 
Vi hälsar på hos Prevent idag. Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent berättar om Onhumanterms.org, en webbutbildning som handlar om hur arbete och teknik utformas på människans villkor. Den finns gratis tillgänglig på webben och har utvecklats i ett unikt samarbete mellan fem svenska universitet och Prevent. Vi får ta del av utsnitt av utbildningen. Vi diskuterar om och hur den eller enklare varianter skulle kunna användas i våra egna verksamheter.
 
Efter paus fortsätter vi att diskutera arbetsmiljöutbildningar – hur utbildar vi våra chefer och ledare? Tar de sitt ansvar på allvar? Läggs till exempel sexuella trakasserier in i en sådan utbildning?

Mer om innehållet kommer inför träffen.

Tid: 9 februari 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Prevents lokaler på Södermalmsallén 36, nära Medborgarplatsen

Hitta till Prevent
Prevents kontor och utbildningslokaler ligger i fastigheten Fatburen, Södermalmsallén 36, nära Medborgarplatsen i Stockholm. Kommer du med tunnelbana kliver du av vid Medborgarplatsen, uppgång Folkungagatan (gå gatan fram mot lägre nummer och ta trapporna ner till Fatburen). Närmaste pendeltågsstation är Södra station, uppgång Swedenborgsgatan (gå mot Medborgarplatsen och sväng höger vid Bofils båge). Om du kommer med buss heter hållplatsen Siargatan (närmaste ingång är då Magnus Ladulåsgatan 65.)

Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent
Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent