Hälsa och Arbetsmiljö

Program för träffar våren 2018

Passa på att boka in i kalendern redan nu, anmälan har öppnat!
Varmt välkomna!

Arbetsmiljöutbildningar för specialister och ledare

Gunnar Lagerström samt erfarenhetsutbyte och diskussioner

Vi hälsar på hos Prevent idag. Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent berättar om Onhumanterms.org, en webbutbildning som handlar om hur arbete och teknik utformas på människans villkor.

Tid: 9 februari 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Prevents lokaler på Södermalmsallén 36, nära Medborgarplatsen
Föreläsare: Gunnar Lagerström, Prevent

Från hälsofrämjande till rehabilitering

Agneta Jensen Söderström delar med sig av sina erfarenheter och verktyg kring hälsofrämjande arbete.

Efter paus diskuterar vi rehabiliteringsprocesser och hur vi får människor tillbaka i jobb, när det hälsofrämjande inte räcker till eller fungerar.

Tid: 13 mars 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Agneta Jensen Söderström samt Pia Lövgren (vår medlem från SAS)

Friskvårdsbidraget och dess ekonomiska argumentation

Ohälsotalen kostar, de ökar och många aktiviteter implementeras i syfte att förbättra hälsan och arbetsmiljön. Men vad är det som ger effekt? Hur ser den ekonomiska argumentationen ut?

Tid: 24 april 2018, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet

Att höja gruppens kollektiva intelligens

Vårterminen avslutar vi med att ta reda på hur vi kan skapa och utveckla gruppers totala intelligens genom att samarbeta bättre och ta tillvara gruppens samlade kunskap. Philip Runsten hjälper oss med detta.

Tid: 16 maj 2018, kl 13 – 16, kaffe från 12.30
Plats: Gustavianska festvåningen, Sollidens restaurang på Skansen
Föreläsare: Philip Runsten