Arbetsrättsnätverket

Start hösten 2018

Kränkande särbehandling

Första träffen med Arbetsrättsnätverket ägnas åt den mycket aktuella frågan om kränkande särbehandling. Hösten 2017 och #MeToo har satt strålkastarljuset på frågan om sexuella trakasserier. Först pekades Harvey Weinstein ut som sexförbrytare, därefter följde en flodvåg av vittnesmål. Kvinnor i bransch efter bransch har rutit ifrån mot sexuella trakasserier och övergrepp.
 
Dessa frågor är i högsta grad närvarande på våra olika arbetsplatser och för dig som arbetar med HR-frågor är det viktigt att vara påläst om vad som gäller utifrån en arbetsrättslig utgångspunkt.
 
Under förmiddagen går Georg igenom nedan punkter och vi också att hinna med frågor och att diskutera hur vi i våra verksamheter arbetar med kränkande särbehandling/sexuella trakasserier.
 
Ur innehållet:

 • Rättsliga utgångspunkter
 • OSA och SAM
 • Kränkande särbehandling
 • Mobbning
 • Arbetsgivarens utredningsansvar
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 •  Arbetsgivarens utredningsansvar
 • Diskrimineringsersättning
 • Arbetsrättsliga konsekvenser
 • Upppsägning eller avsked?
 • Aktuella rättsfall

Tid: 6 september 2018, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

I samarbete med Frick HRconsulting
I samarbete med Frick HRconsulting
Georg Frick leder nätverksträffarna. Han är specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult. Georg är också flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.