Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar hösten 2019

Socialt lärande - i teori och praktik

Idag ligger fokus på det sociala lärandet som ska spegla verkligheten i hur vi dagligen lär oss saker med hjälp av digitala kanaler.

Sonja och Tereza från Atom Collaboration kommer att berätta om Social Learning, vad det egentligen är och hur man kan arbeta med det från strategi och vision till innehåll och praktik. De kommer även att berätta om några av deras senaste projekt som förändringskonsulter på Scandic hotels och konceptutvecklare på ICA Gruppen. Föredraget avslutas med en workshop där du själv får börja fundera på din egen vision och utmaningar.
 
Atom arbetar med att modernisera lärande och kommunikation med visionen att demokratisera lärandet och hitta nya vägar för organisationer och företag att utbilda och kommunicera till sina medarbetare.

Tid: 11 september 2019 kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9

Sonja Prest och Tereza Kennedy
Learning- och kommunikationskonsulter och grundare av bolaget ATOM Collaboration.
Sonja och Tereza har tillsammans en bred erfarenhet från ett flertal branscher, projekt och roller – från reklam, journalistik, digital utbildning, IT och Talent management – från strategi till innehållsproduktion .