Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar hösten 2019

Neuroledarskap - för ett mänskligt och själfullt ledarskap

På årets sista träff fokuserar vi på hur kunskap om hur hjärnan fungerar kan förbättra och stärka ditt ledarskap.

Eva Hamboldt kommer till oss för att ge oss en en introduktion av Neuroledarskap som disciplin, eller som ett perspektiv på ledarskap. För ett mer mänskligt och själfullt ledarskap. 
 
Det kommer att handla om vad vi behöver veta om hjärnans sätt att organisera sig för att än bättre kunna stötta människor att ta goda beslut; bygga sociala klimat som främjar välmående, kreativitet och samverkan samt hantera och leda förändring med fokus på lärande.
 
Hon kommer, utifrån hjärnans perspektiv, att resonera kring framtidens ledarskap, och de nya förmågor man som chef/ledare behöver utveckla. Men också om hur chefer/ledare med kunskap om sin egen hjärna kan kultivera förmågan att försätta sig i sinnestillstånd som gör dem mer närvarande, empatiska och nyfikna på andra. 
 
För den mänskliga hjärnan handlar allt om lärande och den lär sig, vare sig vi vill det eller inte.

Tid: 3 december 2019 kl. 13—16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9

Gemensam träff med HR-nätverket.

Eva Hamboldt, har en fil kand. i kommunikationsvetenskap och beteendevetenskap och en Master i Neuroledarskap från Neuroleadership Institute i New York.

Eva är även certifierad UGL-handledare via Försvarshögskolan och certifierad Klart Ledarskap-instruktör av Provins fem.