Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar hösten 2019

E-lärande och webbinars - erfarenhetsutbyte

Dagen ägnas åt att visa och dela med sig av eget e-lärande, webbinars mm.
Vi diskuterar vad som fungerar bäst som e-lärande m.m.


Dagen börjar med att Johanna från Kinnarps visar och berättar hur de arbetar med webbinars för utbildning inom företaget. Hur blir det mottaget av deltagarna? Hur följer man upp?

Vi fortsätter med e-lärande. Ta med dig exempel på en utbildning som fungerat bra och visa. Varför funkade den bra? Hur har man följt upp o s v.
Kanske är det någon I gruppen som kan visa på en VR– eller AR-utbildning?

Diskussioner och erfarenhetsutbyte:
Inhouse eller extern produktion, leverantörer, program, kostnader för produktion, minskade utbildningskostnader, uppföljning och resultat.

Tid: 16 oktober 2019 kl. 9-12, kaffe från 8.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9

Johanna Lafourcade arbetar som Kompetensutvecklare på Kinnarps och har 10 års erfarenhet av att arbeta med e-learning. 2016 introducerade hon webinars på Kinnarps och idag är det ett etablerat utbildningssätt i Kinnarpskoncernen på samma sätt som e-learning eller traditionella kurser.