Utbildningsnätverket Göteborg

Program för träffar hösten 2019

Socialt lärande - i teori och praktik

Idag ligger fokus på det sociala lärandet som ska spegla verkligheten i hur vi dagligen lär oss saker med hjälp av digitala kanaler.

Tid: 11 september 2019 kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9
Föreläsare: Sonja Prest och Tereza Kennedy

E-lärande och webbinars - erfarenhetsutbyte

Dagen ägnas åt att visa och dela med sig av eget e-lärande, webbinars mm. Vi diskuterar vad som fungerar bäst som e-lärande m.m.

Tid: 16 oktober 2019 kl. 9-12, kaffe från 8.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9
Föreläsare: Johanna Lafourcade

Neuroledarskap - för ett mänskligt och själfullt ledarskap

På årets sista träff fokuserar vi på hur kunskap om hur hjärnan fungerar kan förbättra och stärka ditt ledarskap.

Tid: 3 december 2019 kl. 13—16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9
Föreläsare: Eva Hamboldt

Gemensam träff med HR-nätverket.