Rekryteringsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2019

Urvalsmetoder utöver det vanliga

En förmiddag där vi utbyter erfarenheter och idéer och diskuterar praktiska och fungerande urvalsmetoder förutom tester o s v.

Vilka urvalsmetoder fungerar bäst i olika situationer och tillsättning av olika roller.
Använder du dig av arbetsprover eller gruppintervjuer, övervakade gruppövningar—eller något helt annat.
Med tanke på septemberträffens innehåll om giggare - fungerar urvalet på samma sätt som med anställningar eller gör vi annorlunda?
Som en start på dagen berättar Åsa Rannberg från Haninge kommun om hur de arbetar med arbetsprover.
Ta med exempel på prover, situationer mm.

Tid: 9 oktober 2019 kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Westmanska Palatset, 
               Holländargatan 17.