Rekryteringsnätverket Luleå

Nätverksträff hösten 2019

En rekryterande organisation

- hur säkerställer man att alla involverade arbetar på samma sätt?
 
Dagen vänder sig till dig som är rekryteringsansvarig och/eller arbetar med rekrytering inhouse i en verksamhet.  
 

Idag träffar vi Katarina Riml från Home of Recruitment. Vi ska prata om vikten av att inte bara rekryterarna själva är insatta i hur man arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att det blir så fördomsfritt och rättvist som möjligt.
 
Cheferna har ofta en stor roll i rekryteringsbesluten, och äger ofta stora delar av processen. Hur påverkar det slutresultatet och kandidatupplevelsen om de inte har en förståelse och insikt i hur man ska arbeta? Hur kan man säkerställa att alla chefer – även de som rekryterar sällan – använder rätt metoder och inte går främst på magkänsla eller sitt nätverk? Hur ska verksamhetens värderingar kunna vara tydliga även i rekryteringarna, och hur ska cheferna kunna få löpande stöd i att göra rätt i detta viktiga hantverk? Det ska vara lätt att göra rätt, men rekrytering är ju svårt.
 
Katarina kommer att bjuda på sina erfarenheter och tips, samt även visa en digital lösning för att utbilda cheferna i rekrytering.
Hur gör man?
 
Vi kommer naturligtvis också att byta erfarenheter och diskutera kring dagens tema.

Tid: 27 november 2019 kl. 13-16, kaffe från 12.30. 
Plats: Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå. 

Katarina Riml, konsult inom rekrytering. Katarina är personalvetare och har mer än 15 års erfarenhet av HR-arbete inom privat och offentlig sektor, mindre såväl som stora organisationer, med förändringsarbete och utveckling av HR-processer som en röd tråd.

Katarina har mångårig erfarenhet av rekrytering, senast från Solna stad, där hon byggde upp och var chef för den interna rekryteringsfunktionen Attrahera & Rekrytera. I rollen som konsult på HOME of Recruitment arbetar Katarina mycket med utbildning av chefer i rekrytering, både i klassrum och genom HOME of Recruitments digitala rekryteringsutbildning.