HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2019

Drömarbetsgivaren

Följ med in i Svantes värld, där resan mot att bli en drömarbetsgivare känns självklar och enkel.

I dag är det fullt möjligt och ganska enkelt att kopiera en mängd modeller för hur team eller organisationer kan bli mer framgångsrika. Allt går att kopiera, utom en enda sak: de som driver din organisation och som är din allra viktigaste tillgång – medarbetarna. De är faktorn med störst potential att bli er organisations unika konkurrensfördel.
Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. De kommande årens stora pensionsavgångar och bristen på rätt kompetens i många sammanhang gör inte saken lättare.
 
Om du följer Svantes 10 viktigaste teser kommer förhoppningsvis mycket på köpet. Effekten? Rätt människor väljer att vara kvar, rätt människor väljer att börja och du bygger sakta ett starkt arbetsgivarvarumärke, inifrån och ut. När du har rätt människor i teamet som vill vara där, då kommer resultaten. Då kommer kvalité, effektivitet och lönsamhet.

Tid: 5 december 2019 kl. 13-16, kaffe från 12.30.
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10. 

Tillsammans med Hälsa & Arbetsmiljö, Rekryteringsnätverket och Utbildningsnätverket.

Svante Randlert har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tusentals chefer hur man blir medarbetarnas och kundernas förstahandsval imorgon.
 
Han fick bäst betyg under förra året av alla föreläsare på världens största Employer Branding event – World Employer Branding Day i Budapest, Employer Branding Summit i Amsterdam, Future of work i Ljubljana, Rekryteringsdagarna i Oslo samt Leadership Day i Stockholm.
 
Svante arbetade som Academic Works Business & People Advisor mellan åren 2009-2018. Ett företag som haft nöjdast kunder 8 år i rad, samt blivit framröstat till Sveriges bästa arbetsgivare inom servicesektorn de två senaste åren.