Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff hösten 2019

Chefers hälsa och ohälsa

Chefers ohälsa fortsätter att vara ett problem i våra verksamheter. Dagens träff handlar om chefers arbetsmiljö och hälsa.

Hur ska vi få våra chefer att må bättre? Ohälsan bland chefer och då speciellt mellanchefer fortsätter att öka.
 
Vi möter idag Christina Björklund som medverkat i forskning kring chefers hälsa och då speciellt mobbning av chefer. Studien som kallas Chefer i skottlinjen publicerades 2018. Det finns att ladda ned på medlemssidan.
 
Studien kom bland annat fram till ”Att cheferna var nya på sina positioner, att deras roller och ansvarsområden var otydliga och att det fanns en negativ syn på ledarskap inom organisationen samt organisationsförändringar var kännetecken på situationer där mobbning uppstod ”. Ska vi behöva ha det så här?
 
Förutom att den enskilde personen mår dåligt påverkar det hela gruppen och det arbete som ska utföras blir lidande. Hur ska vi tackla detta?
Diskussioner och erfarenhetsutbyte är givetvis en del av dagen.

Tid: 6 november 2019 kl. 9-12, frukost från 8.30 
Plats: Westmanska Palatset,                                   Holländargatan 17 

Christina Björklund Docent Karolinska Institutet
Christina Björklund Docent Karolinska Institutet