Arbetsrättsnätverket

Program för träffar hösten 2019

En moderniserad arbetsrätt

– verklig förändring eller enklare makeover?

 Nya bestämmelse i arbetsrätten är på gång, vilka förändringar är under utredning och vilka konsekvenser kan vi se?
  
Som en konsekvens av Januariavtalet (överenskommelsen mellan S, MP, L och C) ska delar av arbetsrätten ses över och moderniseras. En statlig utredning är pågår (Dir 2019:17 en moderniserad arbetsrätt) och ska presentera sina förslag senast den 31 maj 2020.
 
Vi går igenom vilka delar av arbetsrätten som utredningen ska titta på och vi diskuterar vad eventuella förändringar kan få för konsekvenser. Vi går också igenom hur det rättsliga läget är idag avseende de frågor som utredningen ska titta på.
 
Ur innehållet:

  • Utökade undantag från turordningsreglerna
  • Inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga
  • Minska kostnader för arbetsgivare i samband med tvister om uppsägning
  • Dagens rättsliga läge
  • Behövs förändring?
  • Vad får förändringarna för konsekvenser?
  • Är det ”rätt” regler som föreslås förändras?
  • Vad händer med de parter som inte ingår i ”arbetsmarknadens parter”?
  • Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen

Tid: 5 december 2019, kl. 9-12, samt lunch. 
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

I samarbete med Frick HRconsulting
I samarbete med Frick HRconsulting
Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.
Georg är också flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare