Arbetsrättsnätverket

Program för träffar hösten 2019

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

- så undviker du dem 

Det kan vara snårigt att göra alla rätt i en rekryteringsprocess, idag går vi igenom några av fallgroparna.
 Arbetsrätten blir i praktiken tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och att parterna förhoppningsvis är överens. Det finns dock flera rättsliga frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till redan innan anställningsavtalet har uppstått.  
 
 
Ur innehållet: 

  • Hur man undviker att ingå ett felaktigt eller ogiltigt anställningsavtal 
  • Vilka möjligheter som finns att begära drogtest, utdrag ur belastningsregister, läkarundersökning, intyg från Försäkringskassan och andra former av kontroll 
  • Information om den pågående utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
  • Vilka åtgärder som kan vidtas om arbetssökanden ljuger under   rekryteringsprocessen
  • Vad man bör tänka på när man väljer anställningsform 
  • Vilka risker som finns baserat på diskrimineringslagen 
  • Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen

Tid: 5 september 2019, kl. 9-12, samt lunch. 
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

I samarbete med Frick HRconsulting
I samarbete med Frick HRconsulting
Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.
Georg är också flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare