Arbetsrätt i praktiken

- aktuella förändringar och nyheter

Föreläsning blandas med workshop och frågor, en riktig arbets-(rätts)dag för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor.

Tid: 23 oktober 2019, kl. 9-16. Inklusive kaffe och lunch.
 Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm (nära Stureplan)
 Pris: 6 900 kr (exkl moms)

Nyheter och workshop

Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB. Vi skiljer oss från traditionella seminariedagar i arbetsrätt som ofta är i seminarieform för stora grupper.
 
Denna nyhetsdag har en VIP känsla då antalet är max 30 deltagare. Vi
kommer därför att mixa föreläsning med workshop i aktuella nyheter.
Och det finns löpande stora möjligheter att ställa frågor, vilket ofta är svårare i samband med stora seminarier.
 
För dig som arbetar med HR frågor i någon form är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom arbetsrätten. Att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt.
 
Under nyhetsdagen leder Georg Frick deltagarna igenom viktiga nyheter och förändringar som är på gång samt avgörande AD-domar.

Ur programmet

- Utredning avseende:

  • Förändring av turordningsreglerna i LAS
  • Tydligare arbetsgivaransvar för kompetensutveckling
  • Minskade kostnader för arbetsgivare vid uppsägning av personliga skäl
- Utredning avseende belastningsregisterkontroll i arbetslivet

- Genomgång och analys av aktuella AD-domar. Exempelvis:

  • Uppsägning av personliga skäl
  • Avslut av anställningen efter rehabiliteringsprocess
  • Avsked
  • Diskriminering

- Övriga nyheter

Föreläsare och workshopledare  Georg Frick, Frick HR consulting
Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting

Frågor eller funderingar?