Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2018

Medarbetarutbildningar - Studiebesök på Midroc Support

Vi börjar hösten med att gå på studiebesök till vår medlem Annika Wiktorsson och hennes kollegor på Midroc Support. Temat för dagen är utbildning för att vara en god medarbetare.
 
På Midroc (Midroc Europe) tror vi på att skapa saker tillsammans. Vi tror på en stark företags -och projektkultur som inte sitter i väggarna utan att det är något som vi alla inom företaget bygger upp. Att göra saker tillsammans och utifrån samma plattform tror vi bidrar till att arbetet blir roligare, mer inspirerande och gör oss mer konkurrenskraftiga.
 
Ledningsplattformen är Midrocs skriftliga dokument där vi  beskriver den grundläggande förutsättningen för vår gemensamma företags- och projektkultur där kulturen ständigt utvecklas med hjälp av våra medarbetare och med inspiration från lagidrott och framtidsforskare. Ledningsplattformen är ett levande dokument under konstant utveckling, eftersom vi på Midroc ständigt utvecklas. Ledningsplattformen berör alla medarbetare på samtliga bolag inom Midroc Europe.
Ledningsplattformen utgör basen för målgruppsanpassade utbildningsprogram, kommunikationsmaterial, strategier, policys, riktlinjer, etc.

I Ledningsplattformen beskriver vi bla vår Vision, Mission och Mål:
Mission: Vi gör en positiv skillnad, varje dag.
Vision: En bättre framtid där vi bidrar till att skapa ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra.
Mål: Bäst i klassen.

Utifrån vår ledningsplattform och vårt ständigt pågående kulturarbete så har vi på Midroc Business School tagit fram en grundutbildning för alla anställda på Midroc. Det är en koncerngemensam aktivitet som samtliga anställda inom Midroc förväntas ta del av. Syftet med dagen är att ge förutsättningar för våra medarbetare att ta del av Midrocs gemensamma språk, hur vi ser på motivation, kommunikation och feedback och introducera dem till Midroc Ledningsplattforms intentioner.

Nätverket kommer att få ta del av valda delar av utbildningen, varför den togs fram och utmaningarna på vägen. Hur har utbildningen tagits emot av medarbetarna och hur följs den upp?
 
Vi byter också erfarenheter kring våra egna medarbetarutbildningar.

Tid: 7 september kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Telegrafgatan 6, Solna

Liselotte Bate
Verksamhetsansvarig, Midroc Business School.

Anders Jacobsson
Utbildare, Midroc Business School.