Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2018

Livslångt lärande (i karriären)

På dagens träff höjer vi blicken och funderar lite över lärandet över tid. Daniel Kjellsson, en man med framtidsvisioner, kommer till oss och ger sin syn på livslångt lärande.
Daniel Kjellsson, journalist och partner på innovationsbyrån Sydney Stockholm.

Vi har under många år hört rop om förändring. Om hur allt snart ser annorlunda ut. I en del fall stämde det, vår smartphone förändrade till exempel våra liv. I andra fall, som med artificiell intelligens, robotisering och automation, är det fortfarande svårt att rita en karta.
En sak är säker: Framtidens arbetsmarknad kräver lärande. Livslångt sådant. Det är en utveckling vi trodde skulle påverka våra barn men som vi nu upplever, mitt i våra karriärer.
 
Världens arbetare måste gå från att “earn a living, to learn a living”.

När förändringstempot stiger och teknologi förändrar hela branscher och industrier, riskerar vi som professionella och våra anställda att lämnas efter.

Det är redan idag sällsynt att en enda kompetens räcker en karriär ut. Dess livslängd blir dessutom kontinuerligt kortare. Det måste bli lika naturligt för oss att hela tiden lära nytt som det är för oss att jobba över huvud taget. Livslångt lärande blir nu en fundamental del i allas karriärer, på alla företag och i alla länder.
Arbetsgivaren och karriäristen.
 
Vem ansvarar för ett livslång lärande?
 
Case study: Chief Learning Officers, interna utbildningsavdelningar och nära samarbeten med externa leverantörer i alla former. Hur organiserar sig internationella företag för ett livslångt lärande på jobbet?
 
Kompetensutveckling blir en tillgång.
När “millennials” väljer arbetsgivare säger 87% att möjligheten till kontinuerligt lärande och utveckling är mycket viktigt
 
Vilka modeller och verktyg finns för att gå från ett traditionellt arbetande till att lansera kontinuerligt lärande på jobbet?

Tid: 2 oktober kl. 9—12, frukost från 8.30
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17

Daniel Kjellsson har under de senaste 10 åren studerat framtidens arbetsmarknad från ett globalt perspektiv. Han är journalist och partner på innovationsbyrån Sydney Stockholm. Daniel är rådgivare åt företag som Future Talent Council, Företagsuniversitetet och World Executive Education Council. Han bor i Sydney men har aktiva uppdrag i Kina, Nordamerika och Europa.