Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2018

Digitalisering, storytelling och gamification

På dagens workshop kommer vi att få lära oss hur digitalisering, storytelling och gamification kan bli till metoder för att stärka lärandet i din organisation.
Patrik Lögdqvist, Training Specialist från Semcon AB i Göteborg.

Trots alla nya sanningar och tekniker bygger ännu vuxenlärande på en vilja att lära sig. Om du inte förstår, om du inte håller med eller ser relevansen av lärandet – kommer lärande inte ske.
 
De verktyg och metoder som Patrik delar med sig av är desamma som bland andra Skanska, Volvo Cars, ABB och en mängd stora organisationer använder i samarbetet med Semcon.
 
Genom en frågedriven metodik ringas dina specifika förändringsbehov in och omformas till mätbara lärandemål.
 
Vi kommer att analysera de behov du och din organisation har samt förtydliga hur framtagna lärandemål bäst uppnås med hjälp av digitalisering, storytelling, gamification samt nano-learning.
 
Du kommer även få erfarenheter av när och när inte de nya teknikerna passar för att skapa ett gott lärande.
 
Workshop outputs:
En tydlig analys av hur förändringsbehov definierats till lärandemål samt hur digitalisering, storytelling och gamification kan stötta målen.

Tid: 8 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12 

Workshopen leds och modereras av Patrik Lögdqvist, Training Specialist från Semcon AB i Göteborg. Patrik arbetar med lärandestrategier och har nästan tjugo års erfarenhet av förändringsarbete i lärandeorganisationer.