Utbildningsnätverket Stockholm

Program för träffar hösten 2018

Medarbetarutbildningar - Studiebesök på Midroc Support

Vi börjar hösten med att gå på studiebesök till vår medlem Annika Wiktorsson och hennes kollegor på Midroc Support. Temat för dagen är utbildning för att vara en god medarbetare.

På Midroc (Midroc Europe) tror vi på att skapa saker tillsammans. Vi tror på en stark företags -och projektkultur som inte sitter i väggarna utan att det är något som vi alla inom företaget bygger upp. Att göra saker tillsammans och utifrån samma plattform tror vi bidrar till att arbetet blir roligare, mer inspirerande och gör oss mer konkurrenskraftiga.
 

Tid: 7 september kl. 9-12, frukost från 8.30
 Plats: Telegrafgatan 6, Solna
Föreläsare: Liselotte Bate och Anders Jacobsson,
Utbildare och resp. verksamhetsansvarig, Midroc Business School.

Livslångt lärande (i karriären)

Globalt perspektiv, case studies och karriärplanering.

På dagens träff höjer vi blicken och funderar lite över lärandet över tid. Daniel Kjellsson, en man med framtidsvisioner, kommer till oss och ger sin syn på livslångt lärande.

Vi har under många år hört rop om förändring. Om hur allt snart ser annorlunda ut. I en del fall stämde det, vår smartphone förändrade till exempel våra liv. I andra fall, som med artificiell intelligens, robotisering och automation, är det fortfarande svårt att rita en karta.
 

Tid: 2 oktober kl. 9—12, frukost från 8.30
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17
Föreläsare: Daniel Kjellsson, journalist och partner på innovationsbyrån Sydney Stockholm.

Digitalisering, storytelling och gamification

På dagens workshop kommer vi att få lära oss hur digitalisering, storytelling och gamification kan bli till metoder för att stärka lärandet i din organisation.

Trots alla nya sanningar och tekniker bygger ännu vuxenlärande på en vilja att lära sig. Om du inte förstår, om du inte håller med eller ser relevansen av lärandet – kommer lärande inte ske.
 

Tid: 8 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12 
Föreläsare: Patrik Lögdqvist, Training Specialist från Semcon AB i Göteborg.

Erfarenhetsträff: Organisation och effekter av utbildning

Vi tar hela träffen för att utbyta erfarenheter och tips kring organisation av lärande samt effektutvärderingar.
 

 

Tid: 4 december kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12