Utbildningsnätverket Göteborg

Nätverksträff hösten 2018

SSL - Självstyrt lärande

Maria, Kristina och Sandra, tre av våra medlemmar gör en gemensam presentation av hur de arbetar med självstyrt lärande i sina organisationer.
 
Vi kommer att introducera er i en metod som används i syfte att utveckla individers lärande. Metoden heter självstyrt lärande (SSL) och är ett sätt att arbeta med individuellt lärande i grupp. 

Alla har behov av att lära och utvecklas, oavsett roll i våra verksamheter. Det självstyrda lärandet har sin utgångspunkt i att alla tar ett ansvar för sitt eget lärande. Genom att upprätta ett lärkontrakt så genomför man ett planerat, medvetet, meningsfullt lärande i vardagen. Metoden bygger på genomförande med aktiviteter, små förändringar i vardagen och sedan reflektion över lärandet i den gemensamma ”SSL gruppen”. Varje lärgrupp består av en handledare/coach och ca 5 deltagare. SSL coachens uppgift är att säkra processen och att coacha alla deltagare till att dela med sig, hitta nya sätt till förändring.

SSL pedagogiken används bland annat inom ramen för Morgondagens ledare. Morgondagens ledare är ett kvalificerat chefsförsörjningsprogram i syfte att identifiera och utveckla nya chefer/ledare. Programmet drivs i samverkan mellan Region Halland och övriga Hallands kommuner. Pedagogiken går att använda på alla typer av befattningar och främjar reflektion och insikt i den egna kompetensen.
 
Alla nyanställda chefer i Varbergs kommun genomgår ett obligatoriskt introduktions- och utvecklingsprogram under det första anställningsåret. En del i programmet är kollegialt självstyrt lärande som har sin utgångspunkt i självstyrt lärande. Det kollegiala nätverket möts vid sex tillfällen under det första anställningsåret. 
 
Gemensam träff med HR-nätverket.

Tid: 20 november  kl. 13-16, kaffe från 12.30
Plats: Avalon Hotel, Kungstorget 9

Maria Hall, HR strateg Varbergs kommun. Har arbetat som handledare/coach inom ramen för Morgondagens ledare under flera år och är också handledare i Varbergs kommuns Kollegiala nätverk.

Kristina Westergård, HR strateg Varbergs kommun. Handledare/coach i Varbergs kommuns Kollegiala lärande och Morgondagens ledare, relativt ny i rollen.

Sandra Pettersson, HR strateg Region Halland. Jag är ny SSL handledare inom ramen för Morgondagens ledare.