Rekryteringsnätverket

Nätverksträff hösten 2018

Kompetensförsörjning chefer m.m.
- Studiebesök hos Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

Vi besöker våra medlemmar Michael och Patrik från Utbildningsförvaltningen.

Välkomna till Stockholms utbildningsförvaltning. Ni kommer att möta oss och den verksamhet vi står i. Vårt uppdrag är att arbeta med kompetensförsörjning och utveckling av chefer i vår organisation.
 
Oss är: Camilla Sandberg, Patrik Biverstedt, Michael Martinson. Vi arbetar som strateger med ansvar för utbildningsförvaltningens chefsprogram. Camilla har sin bakgrund inom kommunikation och Patrik och Michael som rektorer i Stockholm skolor.
 
Vårt team har under de senaste två åren samlat ihop och utvecklat utbildningsförvaltningens utbud och stöd för våra chefer. Vi kommer att presentera chefsprogrammet samt den kompetenskompass som ligger till grund för vårt arbete. Frågeställningar som vi kommer att lyfta är bl a:
 

  • Hur vi går vidare med kompetensbaserad rekrytering när antalet sökande minskar? 
  • Hur viktigt är utveckling av våra befintliga chefer för attraktiviteten för att söka jobb hos oss?
  • Hur bygger man in förändring i en gammal organisation?
  • Hur länkar man ihop rekrytering med introduktion på ett smidigt sätt?
  • Varför tar det sån tid för chefer att inse sin otroligt stora betydelse? Hur kan vi redan i introduktionsprocessen hjälpa chefer att inse sitt ansvar och möjlighet till att påverka individer, grupper och hela verksamheten?

Tid: 4 oktober kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Utbildningsförvaltningen Stockholm stad, Hantverkargatan 2F

Camilla Sandberg, Patrik Biverstedt och Michael Martinson
Camilla Sandberg, Patrik Biverstedt och Michael Martinson