Rekryteringsnätverket

Nätverksträff hösten 2018

Kompetensbaserad rekrytering

Nils Hallén gästar oss idag. Vi blandar mellan Nils kunskap i ämnet och vi diskuterar och delar med oss om att identifiera kompetenser, bygga frågor kring det med mera.
 
Det är fler och fler organisationer som arbetar med kompetensbaserad rekrytering, men vad innebär det egentligen? Vi tittar närmare på vad metodiken innebär, vilka för- och nackdelar den har och vad och forskningen säger om olika urvalsmetoder.
 
Vi får insyn i hur man kan skapa ett kompetensramverk och använda det när det väl finns på plats, samt delar med oss av våra erfarenheter kring hur man kan bedöma kompetenser vid rekrytering.
 
Nils har även skrivit flera böcker inom rekrytering och arbetar som konsult där han hjälper organisationer att förändra och effektivisera sina urvalsprocesser. 
Senaste boken om Innovativ rekrytering släpps i augusti 2018.

Tid: 28 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12

Nils Hallén har över 20 års erfarenhet av att arbeta med urval, både inom Sverige och internationellt. Han är ansvarig för kursen i ”Personalförsörjning och kompetensutveckling” på Personalvetarprogrammet på Södertörns Högskola och är gästföreläsare på PAO-programmet på Stockholms Universitet.