HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar hösten 2018

Ledarbeteenden – destruktiva eller bra för gruppen?

Hur ska en bra chef och ledare egentligen beté sig? Hur definierar vi ett ”bra” beteende? Vem bestämmer det? Och hur kan HR påverka och stötta!

På dagens träff möter vi Ann Fagraeus som arbetat med ledarskapsutveckling under många år. Hon tar upp många frågor kring ledarnas beteenden och vi kommer naturligtvis att diskutera och dela erfarenheter.
 
Några av dagens punkter:
Destruktiva beteenden
 • Vad är ett destruktivt ledarskap och vad innebär det för gruppen?
 • Vad säger forskningen?
 • Vilka är de olika destruktiva ledarskapsstilarna?
 • Vilka faktorer skapar förutsättningar för ett destruktivt ledarskap?
 • Hur ser mönstren och beteenden ut vid ett destruktivt ledarskap?
 • Vilka blir konsekvenserna av ett destruktivt ledarskap?
 • Vad krävs för att synliggöra och förändra ett destruktivt ledarskap?
 • Hur kan HR coacha vid olika destruktiva ledarskapsstilar?
 
Goda ledarbeteenden
 • Vad är ett bra ledarskapsbeteende och hur påverkar det gruppen?
 • Vad säger forskningen?
 • Hur ser sambandet ut mellan ett bra ledarskap och medarbetarnas hälsa?
 • Vilka faktorer skapar förutsättningar för ett bra ledarskap?
 • Hur kan HR stärka det bra ledarskapet?

Tid: 24 oktober kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34, Luleå

Dagens föreläsare:
Ann Fagraeus
har lång erfarenhet som ledarskapsutvecklare, föreläsare och lärare inom HR.
Ann blev 2007 årets HR-visionär för projektet (o)medvetna fördomar i arbetslivet. Ett pris som delas ut av KompetensMässan.
Ann har arbetat i försvarsmakten med ledarskap och värdegrund.