HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar hösten 2018

Din arbetsplats – en plats med arbetsglädje och utveckling

Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Idag får vi reda på hur de arbetar praktiskt med denna fråga.

Positivt kulturarbete ökar trivseln på jobbet.
Ewa Degerman, Personalchef på Kommunledningsförvaltningen i Piteå kommer till oss idag och berättar om Piteås satsning på kulturen i verksamheten.

I både forskning och i Piteå kommuns egna kartläggningar framgår det tydligt att kulturen på arbetsplatsen har stor betydelse för hur man trivs på sitt arbete, hur man tar sig an utmaningar man ställs inför och på vilket sätt man upplever sig få möjlighet till utveckling.

Under perioden 2017-2019 ska Piteå kommun aktivt stödja ett positivt ”kultur-arbete” på arbetsplatserna. Kommunfullmäktige har  beslutat att avsätta 1 miljon kronor per år under perioden för hälsofrämjande insatser.
Hur har man gått tillväga? Vilka är de största utmaningarna, lärdomar man dragit under resans gång?

Vi kommer givetvis att diskutera och byta erfarenheter kring temat.

Tid: 20 september kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34, Luleå

Dagens föreläsare:
Ewa Degerman
, Pesonalchef Piteå kommun