HR och hälsonätverket Luleå

Program för träffar hösten 2018

Digital transformation - HR:s roll i verksamhetens digitala resa

Vad kan vi på HR göra för att stötta digitaliseringen? Vad  kan förväntas av oss och hur kan vi själva se mönster och förändringar i vår omvärld som påverkar vår verksamhet? Det och lite till kommer dagens träff att handla om.
 
Marie Andervin, medgrundare av DigJourney, författare och rådgivare inom digital transformation.

Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering och digital transformation, men vad handlar det egentligen om och hur kan HR ta sig an frågorna? Vad är HRs ansvar i all förändring? Var ska vi börja? Vilka resurser behövs? Vad ska vi fokusera på?

Det vi med säkerhet vet, är att det aldrig kommer att gå så långsamt som det gör just nu. Nya aktörer, som inte finns idag, kommer att lansera lösningar som gör att våra egna sätts ur spel om vi själva inte tar ledarskap i utvecklingen. Vi vet att verksamheter kommer att bedrivas på andra sätt, organisera sig annorlunda, anställa nya kompetenser, automatisera stora delar av det interna arbetet, investera i ny IT-infrastruktur, använda data och analys för att ta bättre beslut och utveckla nya erbjudanden. Vi vet att digitaliseringen kommer att förändra verksamheter i grunden.
 
 Några diskussionspunkter ur programmet:
  • Vikten av samsyn kring digitalisering och digital transformation
  • Perspektiv på digital transformation och hur verksamheter påverkas
  • Hur verksamheter tar sig an utmaningen att bli konkurrenskraftiga i en digitaliserad värld
  • Vilken roll bör HR ta i den digitala resan?

Tid: 27 november kl. 11-16, kaffe från 10.30
Plats: Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34, Luleå

Forskningen landade i den egenutvecklade arbetsmetodiken ”Den Digitala Mognadsmatrisen” som syftar till att hjälpa styrelse och ledning att ta kommandot i sin transformation. Metodiken beskrivs steg för steg i boken ”Att leda digital transformation”.
Forskningen landade i den egenutvecklade arbetsmetodiken ”Den Digitala Mognadsmatrisen” som syftar till att hjälpa styrelse och ledning att ta kommandot i sin transformation. Metodiken beskrivs steg för steg i boken ”Att leda digital transformation”.

Marie Andervin arbetar med att ingjuta framtidstro, mod och struktur hos styrelser och ledningar för att stötta deras digitala transformation.
Hon är medgrundare av DigJourney, författare och rådgivare inom digital transformation. 
Med tesen att digital mognad ökar verksamheters konkurrenskraft arbetade hon och Joakim Jansson, under tre års tid, tillsammans med forskning och näringsliv med att på djupet förstå digitaliseringens möjligheter .

Foto: Niklas Palmklint
Foto: Niklas Palmklint