HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2018

Digitalisering av HR

Implementering av ett nytt HR-system är en mardröm för många verksamheter. Möt Patrik från AstraZeneca som berätta om en lyckad implementation.

 Att digitalisera kan betyda många olika saker före en HR-avdelning. En av åtgärderna kan vara att investera i ett molnbaserat i hr-system som ser till att hålla ihop hela verksamheten med kommunikation och lättåtkomlighet för både hr-personal och chefer.
 
Patrik Jonsson kommer till oss idag för att berätta om implementeringen av Workday där de använt systemet sedan 2015. Ett system som pushar ut information via mobiler och går att använda från alla plattformar, molnbaserat och åtkomst från Astras alla kontor i världen.
 
Beslutet att investera i Workday kom från huvudkontoret men
Patrik berättar ur sitt perspektiv som ansvarig för implementeringen av systemet. Vi tar upp processen, utmaningar, lärdomar och medarbetarnas reaktioner. Hur ser användandet ut nu—efter tre år i bruk och hur ser Patrik på framtida användande, vilka utmaningar står man inför på ett par års sikt?
 
Hur ser din verksamhets digitalisering ut? Vad är på gång just nu och vad kan du se väntar kring hörnet? Vi diskuterar och ger varandra tips och råd.

Tid: 9 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Dagens föreläsare:
Patrik Jonsson
, AstraZeneca AB, ansvarig för implementationen av hr-systemet Workday i Sverige.