HR-nätverket Göteborg

Nätverksträff hösten 2018

Agilt ledarskap och Agil HR – två sidor av samma mynt

Inspiration, verktyg och tips för att agera agilt bjuds vi på idag. Själva ska vi bidra med reflektioner och erfarenheter för agilt hr-arbete utifrån vår egen organisation.
Pia-Maria Thoren, grundare och ägare av GreenBullet.
 
När ledarskap blir detsamma som att stötta och undanröja hinder för sina medarbetare, blir både morötter och piskor verkningslösa och det krävs helt andra verktyg för att få medarbetarna att gå i önskvärd riktning. Hur kan man använda kunskapen om inre drivkrafter och agila värderingar för att engagera och motivera i en föränderlig värld? När medarbetare tar för givet att företagen ska ha andra mål än att bara skapa vinst för aktieägarna, hur ser man till att attrahera de bästa och mest kompetenta personerna?
 
Pia-Maria berättar om en framtid som redan är här, där förändring är en ständig utmaning och våra organisationer behöver anpassas till den komplexa verklighet som ställer helt andra krav idag jämfört med hur det varit under andra halvan av 1900-talet.
 
De agila värderingarna behöver idag genomsyra våra organisationer och tillsammans med kunskapen om människors behov och motiv kan vi skapa förutsättningar för hållbara och lönsamma verksamheter där arbetet medför en ökad livskvalitet istället för psykosocial ohälsa.
 
Pia-Maria brinner för att skapa engagemang med hjälp av agilt mindset och kultur som tar fram det bästa i människor.  Att kunna se helheten och arbeta med förbättring med hjälp av verktyg för inre motivation.
 
Med både skratt och allvar lotsar Pia-Maria åhörarna genom historien, teori X och Y, hur man gör verklighet av en dröm och vad som egentligen är viktigt för medarbetare på våra arbetsplatser.
 
Efter paus tar vi avstamp i våra egna verksamheter och granskar det agila utrymmet inom vår hr-avdelning. Vad kan vi göra för att hitta drivkrafter och engagemang hos oss själva och organisationens medarbetare i ständiga förändringar?

Tid: 18 oktober kl. 9-12, kaffe från 8.30
Plats: Avalon Hotel
Kungstorget 9

Pia-Maria Thoren är grundare och ägare av GreenBullet, som är ett konsultföretag inriktat mot People management och agila värderingar för HR, ledarskap och organisation. 
Hon har arbetat som konsult för många av Sveriges största företag och är en frekvent föreläsare på konferenser och i olika typer av nätverk.
Aktuell med boken Agile People – a Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)