Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff hösten 2018

Så kan mindfulness stärka individer och organisationer att möta dagens utmaningar i arbetslivet

En mindfulnessinriktad träff; teori och praktik blandas med erfarenhetsutbyte.
Karin Otterbjörk är en av grundarna till Corporate Mind.

Forskningen av hur mindfulness stärker vår hjärna och påverkar vårt välmående har fullkomligt exploderat de senast 10 åren. Det kommer kring 1000 vetenskapliga artiklar per år och intresset är stort ute i organisationerna. -Kan detta vara något som stärker oss för att möta dagens utmaningar och nå våra mål på kort och lång sikt?! En fråga som många ledningsgrupper och ledare ställer sig.
 
Ja, anser många och erbjuder därför sina medarbetare och ledare utbildningar inom området. Eftersom det inte finns någon kvick fix när det handlar om att ändra vanor och förhållningssätt är det viktigt att man inte bara anlitar en föreläsare för ett enstaka tillfälle, utan att man väljer en genomarbetad metod som innehåller kunskap, motivation, reflektion och som på sikt ger nya vanor och en förändrad kultur.
 
Vi går kort igenom de stressorer som finns runt omkring oss och som påverkar vårt välmående och hur vi presterar. Därefter fokuserar vi på hur mindfulness kan stärka oss, vi blandar teori och praktik.
 
Vi kommer också att prata om hur man kan inkludera mindfulness i en organisation, både hur man kan göra samt att vi diskuterar utifrån era organisationer och förutsättningar
 
Affärscase:
Vi kommer också att få ta del av företaget Bayers resa, från stressad organisation till medarbetare som upplever att de kan hantera vardagen på ett bättre sätt.

Tid: 23 oktober  kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Karin Otterbjörk är en av grundarna till Corporate Mind. Där utbildar, föreläser och coachar hon sedan 5 år tillbaka individer och organisationer inom metoden Neuro business training som består av mindfulness, neuroledarskap som appliceras på situationer på jobbet.
 
Hon har en lång ledarbakgrund inom läkemedelsindustrin och har sett och upplevt hur individer och hon själv påverkas av dagens utmaningar i högintensiva organisationer. Hon är utbildad mindfulness instruktör med inriktning mot arbetsplatser, coach samt inom neuroledarskap.