Hälsa och Arbetsmiljö

Nätverksträff hösten 2018

Ensam eller stark – 8 principer för framgångsrika team

Hur kan man träna på en bättre arbetsmiljö i gruppen? På dagens träff får vi verktyg för att skapa förutsättningar för ett välmående team.
Sophie Brömster, organisationskonsult och psykologassistent på Psykologifabriken

En hälsosam arbetsmiljö lägger grunden
Ett hållbart team blir ett framgångsrikt team. En organisation med en god arbetsmiljö blir en välfungerande organisation. Åtta principer hjälper er att designa ett samarbete som håller. Workshopen bygger på boken Ensam eller stark - åtta principer för framgångsrika team och ger en översikt av alla principerna." 
 
Vi kommer också att få tid att själva fundera över hur de åtta principerna kan göra skillnad i våra respektive organisationer. Dessutom får du utbyta idéer med andra om hur ni kan dra nytta av psykologisk forskning för att utveckla en än mer hälsosam organisation som når sina mål.

Tid: 21 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Sophie Brömster, organisationskonsult och psykologassistent på Psykologifabriken arbetar med att stötta organisationer att skapa positiv arbetsmiljö.
Hon föreläser, leder workshops, gör arbetsmiljökartläggningar och skriver psykologiska träningstips på gymmet Habitud.
Innan psykologstudierna har Sophie arbetat och verkat inom ideell sektor.