Hälsa och Arbetsmiljö

Program för träffar hösten 2018

Mångfald som en arbetsmiljöfråga

Jämställdhetspolicys och mångfaldspolicys i alla ära men hur får vi in arbetet i det dagliga och systematiska arbetsmiljöarbetet? Vi gästas idag av Ann-Katrine Roth som hjälper oss på traven med dessa frågor.

 Vi varvar dagen med fakta, kunskap och diskussioner. Vi kommer också att spela mångfaldsspelet som bygger på de vanligaste fördomarna.
 

Tid: 13 september kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Ann-Katrine Roth, jurist, konsult och författare.

Så kan mindfulness stärka individer och organisationer att möta dagens utmaningar i arbetslivet

En mindfulnessinriktad träff; teori och praktik blandas med erfarenhetsutbyte.

Forskningen av hur mindfulness stärker vår hjärna och påverkar vårt välmående har fullkomligt exploderat de senast 10 åren. -Kan detta vara något som stärker oss för att möta dagens utmaningar och nå våra mål på kort och lång sikt?! En fråga som många ledningsgrupper och ledare ställer sig.
 

Tid: 23 oktober  kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Karin Otterbjörk, en av grundarna till Corporate Mind.

Ensam eller stark – 8 principer för framgångsrika team

Hur kan man träna på en bättre arbetsmiljö i gruppen? På dagens träff får vi verktyg för att skapa förutsättningar för ett välmående team.

Ett hållbart team blir ett framgångsrikt team. En organisation med en god arbetsmiljö blir en välfungerande organisation. Åtta principer hjälper er att designa ett samarbete som håller.
 

Tid: 21 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
Föreläsare: Sophie Brömster, organisationskonsult och psykologassistent på Psykologifabriken